Rågeregulering 2023

Jægerråd Horsens varetager al reguleringen i Horsens Kommune. Alle medlemmer af en
jagtforening i Horsens Kommune kan deltage.


Der reguleres sølvmåger, tamduer, råger, mårhunde, vaskebjørne og mink hos
kommunen.
Ønsker man at deltage i reguleringen kan følgende personer kontaktes:
Kontaktpersoner Jægerrådet:
Erling Nielsen. Tlf. 93 39 08 96 – mail: erlinglnielsen@gmail.com
Jørn Lomborg. Tlf. 21 69 44 11 – mail: joernlomborg@hotmail.com
Reguleringen er opdelt i 4 undergrupper med følgende kontaktpersoner:
Mågeregulering: Erling Nielsen. Tlf. 61 72 06 37 – mail: erlinglnielsen@gmail.com
Dueregulering: Jan Fomsgaard. Tlf. 28 49 83 15 – mail: jdfomsgaard@gmail.com
Rågeregulering: Morten Lindhardt. Tlf. 22 33 72 10 – mail: lindhardtmorten@gmail.com
Mårhunderegulering: Erik Rosenbæk. Tlf. 30 92 44 29 – mail: erik@rosenbaek.dk

RÅGEREGULERING 2023.

Alle, der ønsker at deltage i rågereguleringen 2023, skal via
følgende link tilmelde sig inden d. 1. april 2023.

raagerhorsens@gmail.com

Herefter vil man på jagtforeningernes hjemmesider kunne
finde oplysninger om holddeling, tildelte reguleringsdatoer
og hvilket regelsæt, som rågereguleringen