Generalforsamling den 28 februar 2023

Kære medlemmer. 

Det er tid til generalforsamling, og den 28 februar skal vi mødes  kl 19.00 i klubhuset. Der er mange spændende nyheder og efter mødet serverer vi pølser og drikkevarer – har du lyst til at passe grille hører vi gerne.

 

Dagsorden Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand eller kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Endelig dagsorden med indkomne forslag vil blive uploadet på hjemmesiden 3 uger før Generalforsamlingen. https://horsens-sl.dk/