Fryseren til opbevaring af vinger
På bagsiden af klubhuset står der nu en fryser til opsamling af vinger den står udenfor og er tilgængelig 24/7

Et MEGET vigtigt værktøj ift fastlæggelse af vildtudbyttestatistikken, vores Vingeundersøgelse, er nu udbygget med lokal opsamling og indlevering af dine vinger.

Dit input til fastlægning af vildtudbyttestistikken er meget vigtigt for den efterfølgende forhandling af feks jagttid, eller som værktøj til at fastlægge en arts udbredelse i et bestemt område osv. Som seriøs jæger, der vil jagten det bedste skal du derfor huske at indlevere dine vinger efter sæsonen, eller løbende. HSL hjælper nu med til at samle op på medlemmernes vinger og sikrer de ender hos forskerne.

Du skal blot levere dine vinger i fryseren, sammen med den tilhørende blanket – der ligger ved fryseren.

Vi glæder os til at kunne sende en kæmpe bunke vinger af sted fra Horsens – så kom endelig i gang 🙂

Se mere på:

https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vingeundersoegelsen/